Reklamációs ügyintézés

KategóriaSzűrő
 
 
 
 
 
Reklamációs ügyintézés

A reklamációs ügyintézés hatékony lebonyolítása érdekében, kérjük, a sérült / nem kívánt termék átvétele után mielőbb vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon a(z) +36 199 891 87 telefonszámon munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, vagy e-mailben az info@eshopist.hu e-mail címen. 

1. Vásárlásról szóló bizonylat (számla másolat) felmutatása

2. Amennyiben a számla nem tartalmazza a doboz feliratokat, úgy a csomagoló anyag megőrzése legalább a burkolás végeztéig

3. Amennyiben reklamációját az info@eshopist.hu email címen, illetve a +36 199 891 87-es számon nyújtja be a Eshopist s.r.o. felé, úgy kérnénk a Tisztelt Vásárlókat, hogy előzetes információként feltétlenül adják meg nevüket és telefonos elérhetőségüket, a reklamált termék nevét és pár mondatban a fennálló problémát valamint az esetleges beépítés helyszínét. A fentiek megadásával így Önök is hozzájárulnak a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézéshez, megkönnyítve kollégáink munkáját.

4. A 2014 évben hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv a termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló fent hivatkozott rendeletet hatályon kívül helyezte, szabályai beépítésre kerültek a korábban is hatályos 181/2003. (XI.5.) Kormányrendelet rendelkezéseibe. A helyzet azonban annyiban változott, hogy a 181/2003-as Kormányrendelet kizárólag az újonnan épített lakások és lakóépületek szerkezetire és épület berendezéseire vonatkozik, tehát általánosságban megszűnt a kötelező alkalmassági idő, mint jogi kategória.

5. A 12 §. 1 c. 108/2000 Z.z. a fogyasztónak a házaló kereskedelem és a postai megrendelés esetén módosított változata esetén a fogyasztónak joga van arra, hogy az áru megszerzését követő 30 munkanapon belül indokolás nélkül visszavonja a szerződést. Amennyiben a fogyasztó a határidőn belül felmondja a szerződéstől való elállást, elismeri, hogy a szállító jogosult a visszavonáshoz kapcsolódó bizonyíthatóan felmerült költségek megtérítésére.

A szerződéstől való visszavonás esetén a felek kötelesek visszatéríteni a nyújtott szolgáltatásokat. Ha a fogyasztó már átvette a megrendelt árut, köteles visszaküldeni az eredeti sértetlen csomagolásban. Abban az esetben, ha a fogyasztó visszaküldi a megrendelt árut sérült, részben fogyasztott vagy nem. olyan állapotban, amely nem felel meg az eladó elküldésének feltételeinek, elismeri, hogy az eladó jogosult a felmerült károk megtérítésére, hogy az eladó köteles megtéríteni a megrendelt árura a fogyasztónak fizetett összeget.

Ugyanakkor a fogyasztó köteles megadni a kapcsolattartási adatokat és a számlaszámot, amelyre a megrendelt áru összegét az eladó köteles fizetni. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy kifizeti a kifizetett összeget, a megrendelt áru visszaküldésével azonnal felmerült kár összege csökkent.


Reklamacios urlap

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljes (asztali) verzió